čtvrtek 29. prosince 2016

VIRUS

Dostala jsem ho přes facebook a paralizoval mi celý počítač, včetně blogu. Vytvořil ze všech mých textů čtverečky a obdélníčky a požadoval výkupné.  
Počítač jsem odevzdala do rukou odborníka a tím eliminovala připojování k sociálním sítím, tudíž i vstup na blog. Odborník byl před Vánoci zavalen, takže léčebná kůra poněkud trvala.
A já jsem zůstala dlužna. Dlužna oznámit vylosované Janě, že vyhrála pět domečků.
Počítač je uzdraven a tak mohu napravit své hříchy a domečky svěřit do rukou poštovnímu úřadu.
  A Vám, co čtete blog (tedy, když zrovna něco píšu), dlužím informace o průběhu Vánočních příprav.
Zkusím to nějak dohnat. Aspoň v kostce. Nebo ve čtverečku :-).

2 komentáře: